Плажа на новия град

Това е плажа на новия град на Несебър.

Това е плажа на новия град на Несебър.