Връзката

Този път е единствената връзка на полуострова, който представлява стария град на Несебър, със сушата.

Този път е единствената връзка на полуострова, който представлява стария град на Несебър, със сушата.