Горещина

Горещината през деня прави пусти улиците на стария град на Несебър. Затова пък вечерите са препълнени.

Горещината през деня прави пусти улиците на стария град на Несебър. Затова пък вечерите са препълнени.