Добре поддържан

Не можем да отречем, че много усилия се хвърлят за поддръжката на стария град на Несебър.

Не можем да отречем, че много усилия се хвърлят за поддръжката на стария град на Несебър.