Добре поддържан

Не можем да отречем, че много усилия се хвърлят за поддръжката на стария град на Несебър.


previousnext