Спасителски пост

Това е най-добре поддържания спасителски пост в цялото Черноморие. Поздрави за Хасково :)

Това е най-добре поддържания спасителски пост в цялото Черноморие. Поздрави за Хасково :)