Лодки

Просто няколко лодки на края на плажа на Обзор.

Просто няколко лодки на края на плажа на Обзор.