Автогарата

Това е модерната автогара на Обзор.

Това е модерната автогара на Обзор.