Ученически лагер

Това е ученически лагер, чието място на плажа е оградено с въженце.

Това е ученически лагер, чието място на плажа е оградено с въженце.