Още един пиратски кораб

Явно пиратските кораби са на мода по българското черноморие. Ако се обединят, могат да сформират една немалка пиратска флота.

Явно пиратските кораби са на мода по българското черноморие. Ако се обединят, могат да сформират една немалка пиратска флота.