Екологичен транспорт

Конете са единствения екологичен транспорт. Тази снимка ясно ни показва какво трябва да направи всеки от нас, за да спрем замърсяването...


previousnext