Екологичен транспорт

Конете са единствения екологичен транспорт. Тази снимка ясно ни показва какво трябва да направи всеки от нас, за да спрем замърсяването...

Конете са единствения екологичен транспорт. Тази снимка ясно ни показва какво трябва да направи всеки от нас, за да спрем замърсяването...