Футбол на плажа

Обшината та Равда се е погрижила да достави футболни врати на плажа.

Обшината та Равда се е погрижила да достави футболни врати на плажа.