Пренаселен

Малкият плаж на Равда лесно се пренаселва и трудно приютява многобройните туристи от огромните хотели.

Малкият плаж на Равда лесно се пренаселва и трудно приютява многобройните туристи от огромните хотели.