Останки от кораб

Това са останките от разбилия се преди няколко години кораб.

Това са останките от разбилия се преди няколко години кораб.