Вода

Ако можем да го изтъкнем като екстра, на плажа на Равда има и вода.

Ако можем да го изтъкнем като екстра, на плажа на Равда има и вода.