Параклис

Резово полага големи усилия да отстоява Християнството срещу съседния ислям.

Резово полага големи усилия да отстоява Християнството срещу съседния ислям.