Снимането забранено

Турците са забранили снимането на тяхната територия. Жалко, че не могат да те санкционират като снимаш - за целта трябва да минат границата :)

Турците са забранили снимането на тяхната територия. Жалко, че не могат да те санкционират като снимаш - за целта трябва да минат границата :)