Реката

Река Резово е граничната линия между Турция и България.

Река Резово е граничната линия между Турция и България.