Пътя

Това е единствения път до Резово. Както вече споменахме, той е толкова тесен, за да не могат да напредват бързо вражеските турски сили при война.

Това е единствения път до Резово. Както вече споменахме, той е толкова тесен, за да не могат да напредват бързо вражеските турски сили при война.