Табела

Тази табела ни дава повече информация за Рамсарското място Ропотамо.

Тази табела ни дава повече информация за <a href=http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F>Рамсарското </a> място Ропотамо.