Стръмен път

Една от забележителностите на Русалка е стръмния й път.

Една от забележителностите на Русалка е стръмния й път.