Стръмен път

Една от забележителностите на Русалка е стръмния й път.


next