Стадо

Все още има поляни, където пасят овце. Запомнете тази ливада, защото скоро може да се превърне в голф игрище, увеселителен парк или в най-лошия случай гигантски бетонен комплекс.


previousnext