Пристанище

Обитателите на тези къщи имат една от най-прекрасните гледки на света. Само можем да завиждаме.


previousnext