Табела

Ако някога имате път до Шабла непременно посете Шабленската тузла и Шабленското езеро. Ще се отклоните само с 6 километра.


previousnext