Защитена местност

Това е наистина шега... Как е възможно да има концесионер на защитена местност, който да иска пари за чадъри и т.н...

Това е наистина шега... Как е възможно да има концесионер на защитена местност, който да иска пари за чадъри и т.н...