Пясък

Пясъкът и тук, както и на останалата част от Българското Черноморие, е изключително фин и ситен.

Пясъкът и тук, както и на останалата част от Българското Черноморие, е изключително фин и ситен.