Река Велека

Река Велека мина до Синеморец. Това е една средно голяма река, известна със своята красива и запазена природа. По нея плават малки лодки.

Река Велека мина до Синеморец. Това е една средно голяма река, известна със своята красива и запазена природа. По нея плават малки лодки.