Котва

Тази котва разделя стария от новия град.

Тази котва разделя стария от новия град.