Различен вкус

Вкусът на бирата е друг при тази древна обстановка в Созопол.

Вкусът на бирата е друг при тази древна обстановка в Созопол.