Рибарство

Созопол не е оставил изцяло традициите си и рибарството продължава да бъде основно завимание за част от населението.

Созопол не е оставил изцяло традициите си и рибарството продължава да бъде основно завимание за част от населението.