Стария град

Този полуостров представлява стария град на Созопол.

Този полуостров представлява стария град на Созопол.