Поглед отдалеч

Както и да го погледнем селището винаги изглежда по един и същ начин.

Както и да го погледнем селището винаги изглежда по един и същ начин.