Черква

Християнските символи са силно застъпени и в Царево, както се вижда от тази черква.


previousnext