Нестинарка

Това е бившия къмпинг Нестинарка, от който не е останало нищо.


previous