Централния плаж на свечеряване

Слънцето залязва на централния варненски плаж и любовта спохожда всичко наоколо.

Слънцето залязва на централния варненски плаж и любовта спохожда всичко наоколо.