Градска чешма във Варна

Една от многобройните градски чешми по крайбрежната улица във Варна.

Една от многобройните градски чешми по крайбрежната улица във Варна.