Хеликоптер

Във Варненския музей има и летателни машини като този хеликоптер, който е най-вероятно от Втората световна война.

Във Варненския музей има и летателни машини като този хеликоптер, който е най-вероятно от Втората световна война.