Експонати от Военноморския музей

Във Военноморския музей във Варна могат де се видят различни моторни превозни средства.

Във Военноморския музей във Варна могат де се видят различни моторни превозни средства.