Кораб

Винаги са били много актуални корабите приспособени за заведенията.

Винаги са били много актуални корабите приспособени за заведенията.