Плавателни съдове

На преден план наблюдаваме семейство, което се разхожда, а на заден различни плавателни съдове.

На преден план наблюдаваме семейство, което се разхожда, а на заден различни плавателни съдове.