Оръжие

Бойно оръжие използвано през Първата световна война, съхранявано във Военноморския музей - Варна.

Бойно оръжие използвано през Първата световна война, съхранявано във Военноморския музей - Варна.