Крави на плажа

Кравите са единствените посетители на плажа на Ахтопол... Това е в рамките на шегата, разбира се :) Този плаж е малко преди Ахтопол, по пътя от север.

Кравите са единствените посетители на плажа на Ахтопол... Това е в рамките на шегата, разбира се :) Този плаж е малко преди Ахтопол, по пътя от север.