Мило дете

Това беше наистина много мило същество, което просто си седеше там и наблюдаваше света. (До нея е тоалетната, но тя не работила там, както ни обясни)

Това беше наистина много мило същество, което просто си седеше там и наблюдаваше света. (До нея е тоалетната, но тя не работила там, както ни обясни)