Фарът

Фарът на Ахтопол е историческа забележителност, върху чиято уличния модернизъм под формата на графити е оставил своите следи.

Фарът на Ахтопол е историческа забележителност, върху чиято уличния модернизъм под формата на графити е оставил своите следи.