Заведение пиратски кораб

Това известно заведение в Ахтопол е с оригиналната форма на пиратски кораб.

Това известно заведение в Ахтопол е с оригиналната форма на пиратски кораб.