Връзката е неуместна

Не правете връзка между това, което виждате...

Не правете връзка между това, което виждате...