Кранево

Това са къщи от Кранево. Както се вижда там няма плаж.

Това са къщи от Кранево. Както се вижда там няма плаж.