Близък план

Това е плажа на Албена в по-близък план. Сега може да ви стане ясно колко подреден е плажа и няма нищо излишно. Прави впечатление и парашута във въздуха.

Това е плажа на Албена в по-близък план. Сега може да ви стане ясно колко подреден е плажа и няма нищо излишно. Прави впечатление и парашута във въздуха.