Главната улица

В горещите часове има малко хора по главната улица на Бургас. Затова пък вечерно време тук става истинска лудница и туристите се разминават трудно.

В горещите часове има малко хора по главната улица на Бургас. Затова пък вечерно време тук става истинска лудница и туристите се разминават трудно.