Плажа от друга гледва точка

Това е плажа на Бяла от друга гледна точка, която сама доказва, че няма какво да видите тук :)

Това е плажа на Бяла от друга гледна точка, която сама доказва, че няма какво да видите тук :)