Скални пластове

Това са скалните пластове под Бяла. Те свършват на самия плаж и могат да бъдат изследвани и от обикновения турист.

Това са скалните пластове под Бяла. Те свършват на самия плаж и могат да бъдат изследвани и от обикновения турист.